Revitalizace obytného souboru 
"Nad Bohemkou" - I.etapa

rekonstrukce a nadstavba 2 stávajících 
panelových domů, novostavba bytového 
domu s podzemním parkovištěm
- úprava původního projektu a realizace

místo stavby: Praha 10 - Vršovice
investor: S - property, s.r.o.
projekt: 06.2007
realizace: 12.2008

generální projektant: 
Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
autor: ing.arch. Tomáš Dvořák
      ing.arch. David Zajíček
      ing.arch. Martina Němcová
předchozí             další