Bytový dům v Blansku
přestavba, přístavba a nadstavba 
stávající kotelny na bytový dům 

místo stavby: ulice Dvorská, Blansko
projekt: 01.2007

generální projektant: 
Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
autor: ing.arch. Darja Štursová
      ing.arch. Tomáš Dvořák
předchozí             další