Vstupní objekt areálu Punkevních jeskyní

místo stavby: Punkevní jeskyně 
            Moravský kras
investor: Agentura ochrany přírody
        a krajiny ČR 
architektonická soutěž: 09.2004

autor: ing.arch. Tomáš Dvořák
      bc. Radim Rozehnal
    
předchozí             další