Vstupní objekt areálu Punkevních jeskyní

místo stavby: Punkevní jeskyně 
            Moravský kras
investor: Agentura ochrany přírody
        a krajiny ČR 
architektonická soutěž: 09.2004
autor: ing.arch. Petr Kopečný
   

předchozí             další