Rekonstrukce kulturního domu 
v Beřichovicích

místo stavby: Bedřichovice
investor: Město Šlapanice
studie: 01.2009

autor: ing.arch. David Zajíček
      ing.arch. Tomáš Dvořák
vizualizace: Martin Cviček

předchozí             další