VÝROBNÍ OBJEKTY
Business Park Kolín
2006
Business Park Kolín
haly A1-A5, B, C a objekt D 
Skladový areál, Praha - Hostivař
2006
Skladový areál 
Praha - Hostivař
haly B, C, D a E
Výrobní hala firmy Blata
2004
Výrobní hala firmy Blata
Blansko