Projekční kancelář DKM architekti je volným sdružením dvou architektů:

ing.arch Tomáše Dvořáka 
ing.arch. Petra Kopečného  

Spolupracovníci: 
ing.arch. Martina Matějková (roz. Němcová) 
ing.arch. David ZajíčekVlastní činnost sdružení byla zahájena v lednu 2004. 
Kancelář se zabývá komplexní projektovou činností, od ideového návrhu až po konstrukční detail a autorský dozor. 
Při práci na projektech je využíván stálý okruh spolupracujících projektantů jednotlivých profesí.