KOMERČNÍ STAVBY
Hotel Brno
2008
Hotel 
Brno

Obchodní centrum Kasárna
2006
Obchodní centrum Kasárna 
Hodonín
Obchodní dům Vyprom
2006
Obchodní dům Vyprom
Hodonín
Rodinný dům s klubem
2004
Rodinný dům s klubem
Slavkov u Brna
Prodejní a skladovací centrum Hodonín
2001
PSC Hodonín