SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ A REALIZACÍ

2004	Betonový dům					soutěž (odměna)
	Bytový dům v Brně, Musilova ulice				studie
	Polyfunkční dům v Brně, Soukenická ulice			studie
	Obytný komplex v Brně - Obřanech, Fryčajova ulice		studie
	Rodinný dům v Otmarově				studie
	Rodinný dům v Mirošovicích u Říčan			projekt (ve stavbě)
	Rodinný dvojdům v Brně, Terasová ulice			realizace
	Zástavba proluky ve Slavkově				stavební povolení
	Vstupní objekt do Punkevních jeskyní v Moravském Krasu		soutěž

2003	Hudebně dramatická laboratoř JAMU v Brně			soutěž (postup do posledního, 3. kola)

2000	Urbanistická soutěž na obchodní centrum Náchoda		2. zvýšená cena

VÝBĚR Z PROJEKTŮ A REALIZACÍ ZPRACOVANÝCH JAKO ZAMĚSTNANEC FIRMY ARCHITEKTI HRŮŠA & PELČÁK
		
2002	Polyfunkční dům Josefská 7, 9 v Brně			realizace
	      funkce: architekt projektu, HIP
	Nástavba ČHMÚ v Brně, Kroftova ulice			realizace
	      funkce: architekt projektu, HIP
	
2000	Divadlo Reduta, Brno – rekonstrukce, architektonická soutěž	odměna
	      funkce: spoluautor