Ing. arch. Petr Kopečný

Nar. 26.3.1974
Studium na fakultě architektury ČVUT Praha 1992 - 2000
Stáž na škole architektury Arhus, Dánsko

tel.: 724 056 131
e-mail: kopecny.petr@volny.cz
	

Praxe:
1993 - 1994       	zaměstnán u architekta Jana Bočana, Praha
1994 - 1998	zaměstnán u architekta Zdeňka Teplého, Praha
1998 - 2000	zaměstnán v Francesco Delogu Artchitecti Associatti, Praha, Řím
2000 - 2003	zaměstnán v Ateliéru Brno, Architekti Hrůša & Pelčák
od roku 2004   	spolupráce s arch. Tomášem Dvořákem a arch. Davidem Mikuláškem - DKM Architekti
Projekty a realizace