Ing. arch. Tomáš Dvořák, autorizovaný architekt

Nar. 17.2.1975
Studium na fakultě architektury VUT Brno 1993 - 2000
Autorizovaný architekt od 24.2.2003, č. autorizace 03 076
Profesní pojištění na 3 000 000 Kč.

tel.: 774 444 050
e-mail: arch.tomas.dvorak@seznam.cz
	

Praxe:
srpen 1997-září 1998       	D.A. Studio s.r.o., Na Cihlářce 30, Praha 5 - zaměstnanec
březen 2000 - květen 2003  	Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, Brno - zaměstnanec
březen 2000 - současnost   	DNA architekti, společně s Martinou Němcovou - samostatná činnost
od ledna 2004 		architektonický ateliér DKM architekti

Publikace staveb:
časopisy:		Architekt 11/1999, 1/2003, 2/2003, Arch (Slovensko), Dolce Vita, Techniques & architecture, 
výstavní katalogy:	Obecní dům Brno 1997 - 2002 (Brno), Un Salon Tchequie (Paříž)
knihy:		Česká architektura 1999-2000

Výstavy fotografií:	2000 - Znojmo, Galerie Žlutá ponorka
		2002 - Brno, IBC
		
Soutěže a výstavy:	Un Salon Tchequie (Paříž)
		Nominace administrativní budovy firmy Blata na cenu Evropské unie Miese van der Rohe

Projekty a realizace